ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷ അപകടത്തില്‍ -ബൈഡൻ

ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാണെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ. ഇസ്രായേലിന് 9500 കോടി ഡോളറിന്റെ സഹായം നല്‍കുന്ന ബില്ലില്‍ ഒപ്പുവെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ബൈഡന്റെ പ്രതികരണം.

ഗസ്സയില്‍ ക്രൂരമായ ആക്രമണം തുടരുന്ന ഇസ്രായേലിന് 1500 കോടി ഡോളറിന്റെ കൂടി ആയുധ സഹായം നല്‍കാനും ബില്ലില്‍ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

”ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാണ്. ഇറാനും അവരെ പിന്തുണക്കുന്ന തീവ്രവാദികള്‍ക്കും എതിരെ സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന് എന്താണ് ആവശ്യമെങ്കില്‍ അത് ഞാൻ ഉറപ്പുവരുത്തും” -ബൈഡൻ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *