ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു; 310 പന്നികളെ കൊന്നൊടുക്കും

മാടക്കത്തറ പഞ്ചായത്തില്‍ ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ 310 പന്നികളെ കൊന്നുസംസ്കരിക്കാൻ (കള്ളിംഗ്) ഉത്തരവിട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ.

പതിനാലാം നമ്ബർ വാർഡിലെ കട്ടിലപ്പൂവം ബാബു വെളിയത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫാമിലെ പന്നികളിലാണു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പന്നികളെ കള്ളിംഗ് ചെയ്തു മറവുചെയ്യാൻ ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർക്കു നിർദേശം നല്‍കി. ഇന്നു രാവിലെ ഏഴു മുതല്‍ ഡോക്ടർമാർ, ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, അറ്റൻഡർമാർ അടങ്ങുന്ന ആർആർടി സംഘം കള്ളിംഗ് പ്രക്രിയ നടപ്പാക്കും. തുടർന്നു പ്രാഥമിക അണുനശീകരണനടപടികള്‍കൂടി സ്വീകരിക്കും.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച ഫാമിനു ചുറ്റുമുള്ള ഒരു കിലോമീറ്റർ രോഗബാധിതപ്രദേശമായും പത്തു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവ് രോഗ നിരീക്ഷണമേഖലയായും പ്രഖ്യാപിച്ചു. രോഗബാധിതപ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്നു പന്നിമാംസം വിതരണം ചെയ്യല്‍, ഇത്തരം കടകളുടെ പ്രവർത്തനം, പന്നികള്‍, പന്നിമാംസം, തീറ്റ എന്നിവ ജില്ലയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളില്‍നിന്ന് രോഗബാധിത മേഖലയിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതും നിർത്തിവയ്ക്കാൻ നിർദേശം നല്‍കി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *