മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന് സി-ഡിറ്റിന്‍റെ സേവനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് സി-ഡിറ്റ് നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ചെയ്ത ജോലിക്കുള്ള പണം നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നല്‍കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് സേവനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് .പണം നല്‍കാത്തതിനാല്‍ മാർച്ച്‌ ഒന്നുമുതല്‍ സേവനം ലഭ്യമാക്കില്ലെന്ന് രേഖാമൂലം സി-ഡിറ്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഓഫിസുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും.

ഈ മാസം 20നാണ് കത്ത് നല്‍കിയത്. വകുപ്പില്‍ കാതലായ മാറ്റങ്ങള്‍ക്ക് മന്ത്രി കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ നീക്കം നടത്തുന്നതിനിടെയാണിത്. ലൈസൻസ് പരിഷ്കരണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളെ സി-ഡിറ്റിന്‍റെ നീക്കം ബാധിക്കും.

മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് സ്റ്റേഷനറി, സിസ്റ്റങ്ങള്‍ തുടങ്ങി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നല്‍കിവരുന്നത് സി-ഡിറ്റാണ്. 2021 ജനുവരി 31ന് ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെന്‍റ് സർവിസ് കരാർ അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 2021 ഫെബ്രുവരി എട്ടിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം നാളിതുവരെ സേവനം ലഭ്യമാക്കി വരുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഒരുവർഷമായി സി-ഡിറ്റ് നല്‍കുന്ന സേവനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുരൂപ പോലും നല്‍കിയിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ ലക്ഷങ്ങള്‍ കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ 2023 നവംബർ മുതല്‍ സേവനങ്ങള്‍ തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച്‌ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍, ആ നോട്ടീസും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് വകുപ്പ്.

2023 ഫെബ്രുവരി മുതലുള്ള ഇൻവോയ്സ് കുടിശ്ശിക ഈ മാസം അവസാനമെങ്കിലും ലഭിക്കാത്തപക്ഷം ജീവനക്കാരുടെ സേവനം ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും മാർച്ച്‌ ഒന്നുമുതല്‍ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കുന്നതുവരെ താല്‍ക്കാലികമായി നിർത്തുമെന്നാണ് സി-ഡിറ്റ് അവസാന സർക്കുലറില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *