വയനാട് ജില്ലയില്‍ വീണ്ടും കടുവ ഇറങ്ങി

മുള്ളൻകൊല്ലിയില്‍ വീണ്ടും കടുവ ഇറങ്ങിയെന്ന് നാട്ടുകാർ. പ്രദേശത്തു നിന്ന് പശുക്കിടാവിനെ കടുവ പിടിച്ചു.

നൂറ് മീറ്റർ മാറി പാടത്ത് അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. നാട്ടുകാരനായ തോമസിൻ്റെ ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പശുക്കിടാവിനെയാണ് പിടിച്ചത്.

രാവിലെ പള്ളിയില്‍ പോയവരും കടുവയെ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടുമാസമായി മുള്ളൻകൊല്ലി മേഖലയില്‍ കടുവ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. വനംവകുപ്പ് കൂട് വച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കടുവയെ കെണിയിലായിട്ടില്ല. കടുവയെ മയക്കുവെടിവച്ച്‌ പിടികൂടാനുള്ള ഉത്തരവ് ചീഫ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഇറക്കിയിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *