സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ തടയാൻ പ്രത്യേക ഡിവിഷൻ

സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ച്‌ കേരളാ പോലീസ്. ദിനംപ്രതി സംസ്ഥാനത്തെ സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ വൻ വര്‍ധനയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഇതിന് തടയിടാനാണ് കേരളാ പോലീസിന്‍റെ നിര്‍ണായക തീരുമാനം.

രണ്ട് എസ്പിമാര്‍, രണ്ട് ഡിവൈഎസ്പിമാര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട പ്രത്യേക ഡിവിഷനാണ് പോലീസ് രൂപം നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സെബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഇനി പ്രത്യേക സിവിഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും അന്വേഷിക്കുക. സൈബര്‍ സ്റ്റേഷനുകള്‍ ഇനി സൈബര്‍ ഡിവിഷന് കീഴിലേയ്ക്ക് മാറ്റാനാണ് തീരുമാനം.

സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്. ഈ മേഖലയില്‍ വിദഗ്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ല എന്നതടക്കം വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരമായാണ് പോലീസിന്‍റെ പുതിയ നീക്കം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *